|

2 v 1: urša

najprej je sama tema,

najprej je velik nič,

potlej je majcena deklica

in iz nje ljubek deklič.

 

iz njega mamica zraste,

a raste dolgo in mnogo let,

potem pa je to kar naenkrat

in jaz pridem na svet.

 

 (tone pavček: kako raste mama, odlomek)

ljubljansko barje, avgust 2013